Gminny Ośrodek Kultury

w Przeworsku

ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk (I piętro, pokój nr 1)

NIP: 7941823571
REGON: 367458105

Nr konta: 37 1240 1792 1111 0010 7404 0318
Bank Pekao S.A. I oddz. w Przeworsku

16 648 73 97 (wew. 201)

Pracownicy:

Dyrektor | dr Łukasz Mróz
lmroz@gok.przeworsk.pl

Specjalista ds. Kultury i Promocji | mgr Justyna Solarz
jsolarz@gok.przeworsk.pl