• Koło Gospodyń Wiejskich w Studzianie – Przewodnicząca Zofia Markowska
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Mirocinie – Przewodnicząca Maria Mazur
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie I – Przewodnicząca Maria Drzystek
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie II – Przewodnicząca Maria Mrzygłód
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach – Przewodnicząca Elżbieta Kardaś
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Urzejowicach – Przewodnicząca Elżbieta Gonciarz
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Ujeznej – Przewodnicząca Maria Marchwiany
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Rozborzu – Przewodnicząca Krystyna Koba
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach – Przewodnicząca Krystyna Siwak
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Grzęsce – Przewodnicząca Stanisława Mucha
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Świętoniowej – Przewodnicząca Józefa Niżnik