Koła Gospodyń

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Studzianie – Przewodnicząca Zofia Markowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mirocinie – Przewodnicząca Maria Mazur
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie I – Przewodnicząca Maria Drzystek
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gorliczynie II – Przewodnicząca Maria Mrzygłód
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach – Przewodnicząca Elżbieta Kardaś
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Urzejowicach – Przewodnicząca Elżbieta Gonciarz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ujeznej – Przewodnicząca Maria Marchwiany
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rozborzu – Przewodnicząca Krystyna Koba
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach – Przewodnicząca Krystyna Siwak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Grzęsce – Przewodnicząca Stanisława Mucha
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Świętoniowej – Przewodnicząca Józefa Niżnik