Zespoły śpiewacze

  • Chór „Veritas” w Nowosielcach
  • Folklorystyczny Zespół Muzyczno-Taneczny „Grzęszczanie”,
  • Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki” w Studzianie,
  • Zespół Śpiewaczy „Cantus” w Gorliczynie