Blisko 300 osób, w tym 132 dzieci wraz ze swoimi Rodzicami i opiekunami wzięło udział w III edycji Rajdu Małych Rowerków. Rajd organizowany przez Wójta Gminy Przeworsk – Daniela Krawca, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku odbył się w sobotę 12 sierpnia 2017 r.w Urzejowicach.Patronat medialny nad rajdem objęła TwojaTV, Życie Podkarpackie i Gazeta Jarosławska.
Pomoc przy organizacji rajdu oraz przy przeprowadzeniu konkurencji rowerowych pełniło Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej „Leliwa”. Wśród rowerzystów w III Rajdzie Małych Rowerków wziął udział Jerzy Doluk – który w 2014 r. przejechał rajd dookoła Polski oraz Roman i Jan Kapusta – seniorzy koła, którzy wrócili z pielgrzymki rowerowej do Częstochowy.
Celem imprezy było zorganizowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci, promocja sportu, zdrowego stylu oraz promocja Gminy Przeworsk i regionu.Dla uczestników przygotowane zostały dwie trasy, 3 i 5 kilometrowe na terenie Urzejowic: Zagrody, Nowy Świat i Zarudzie.
Każde z dzieci na mecie otrzymało pamiątkowy medal, dyplom, książeczkę oraz atrakcyjne nagrody, które wręczali Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec, Radni Gminy Przeworsk – Zbigniew Wąsacz i Stanisław Pieniążek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – Barbara Oleksiewicz.
Po rajdzie na wszystkich czekał ciepły poczęstunek z grilla, soczki, drożdżówki oraz specjalnie przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Urzejowicach kompot.

Organizatorzy pragną podziękować Sponsorom Rajdu:

 • Zakład Kamieniarski Gwizdaj – Paweł Kucab
 • Rauch Polska Spółka z o.o. – Paweł Horaczyński
 • Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Spółka z o.o. – Andrzej Byrwa
 • Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna SOCHA Jarosław – Dariusz Socha
 • Sala Zabaw BAJLANDIA Przeworsk – Joanna Mróz
 • Firma Handlowo-Usługowa INSTALATOR Przeworsk – Jerzy Cieślak, Tomasz Stącel, Edward Wróbel
 • Sklep wielobranżowy ZOO Azor Przeworsk – Adam Duliban
 • Apteka prywatna AWMED Przeworsk
 • Firma Handlowo-Usługowa „Zajazd pod Lipą” Urzejowice– Barbara Stańko
 • Firma Handlowa AKS Przeworsk – Kazimierz Szczygielski
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Mieczysław Słoma
 • Hurtownia MaawSport Przeworsk – Wojciech Kiszka
 • Gminna Spółdzielnia w Przeworsku, Carrefour Express Urzejowice
 • Wata Cukrowa Mirocin – Maciej Szczęch
 • Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Zbigniew Mierzwa
 • Podziękowania dla anonimowego sponsora z Urzejowic

Specjalne podziękowania dla:

 • Komendanta Powiatowego Policji – insp. Marka Mendonia, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – asp. sztab. Mariana Polaka oraz asp. Ireneusza Kucaba – za zabezpieczenie trasy,
 • Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „Leliwa” i Jerzego Doluka – honorowego prezesa koła za pomoc i pilotowanie trasy,
 • OSP Urzejowice na czele z Naczelnikiem Janem Ziętkiem,
 • OSP Mirocin na czele z Naczelnikiem Arkadiuszem Węgrzynem,
 • OSP Chałupki na czele z Naczelnikiem Tadeuszem Jasz,
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Urzejowicach na czele z przewodniczącą koła Elżbietą Gonciarz
 • Pracownikom GOPS na czele z dyrektor Barbarą Oleksiewicz za pomoc w organizacji rajdu i konkurencji