W sobotę 16 września 2017 r. odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka – wspólne święto i spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przeworsk. Organizatorem tego wydarzenia był Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku. Współorganizatorem i gospodarzem tegorocznego święta było Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach z przewodniczącą Elżbietą Kardaś na czele.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec podkreślając wkład Kół Gospodyń Wiejskich w pielęgnowaniu tradycyjnych, zdrowych i smacznych potraw.

Po rozpoczęciu i części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu Amatorskiego Kabaretu Młodzieżowego w Chałupkach oraz Szkoły Podstawowej w Chałupkach, która zaprezentowała Krakowiaka oraz efektowny taniec z szarfami.

Następnie swoje zdolności aktorskie zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach. Nie zabrakło również rywalizacji wśród Pań w tzw. konkurencjach ziemniaczanych – transport ziemniaków na czas w różnych odmianach.

Każdy uczestnik mógł skosztować dań przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach, których oczywiście podstawowym produktem był – ziemniak.

Na koniec wszyscy mieli okazję do wspólnego biesiadowania i śpiewu przy akompaniamencie akordeonistów.