Kolejne spotkania z Bajką i Panią Jesień odbyły się w dniu 18 października w Świętoniowej i Grzęsce oraz 23 października w Gorliczynie i Chałupkach.

Dzieci wysłuchały cyklu wierszy dotyczących jesieni polskich autorów m.in. Marii Konopnickiej, Apolinarego Nosalskiego, Jana Brzechwy, Władysława Broniewskiego, Marii Kownackiej, Zofii Dąbrowskiej, Danuty Gellnerowej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliana Tuwima, Tadeusza Kubiaka, Stanisława Pagaczewskiego, Lucyny Krzemienieckiej, Wandy Grodzieńskiej oraz Marii Terlikowskiej.

Wiersze prezentowane były przez:

  • Wójta Gminy Przeworsk – Daniela Krawca,
  • Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach – Martę Orzechowską-Haftek,
  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – Barbarę Oleksiewicz,
  • Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku – Łukasza Mroza,
  • Dyrektorów Szkół w: Świętoniowej – Janusza Harpulę, Grzęsce – Janusza Skowronka, Gorliczynie – Lidię Bułaś, Chałupkach – Danutę Sobalę, a także Elżbietę Kłos – młodszą bibliotekarz w Grzęsce, Renatę Czyrek – starszą bibliotekarz w Świętoniowej, Magdalenę Drabik – starszą bibliotekarz w Gorliczynie oraz panią nauczyciel Jadwigę Hołub ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach.

Dzieci brały udział także w konkursach dotyczących darów jesieni otrzymując nagrody.