Dalsze uroczystości Gminnych Obchodów 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się w Nowosielcach, gdzie w niedzielę 12 listopada odbył się II Gminny Przegląd Chórów, Grup Śpiewaczych, Zespołów Wokalnych oraz Solistów pn. „Pieśni Patriotyczne”. Organizatorem tego wydarzenia był: Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej, Szkoła Podstawowa w Nowosielcach.

Przegląd rozpoczął się Mszą św. w intencji Ojczyzny w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym w Nowosielcach pod przewodnictwem ks. proboszcza Piotra Walasza, z oprawą Chóru Veritas z Nowosielec i Chóru Męskiego „Echo” przy Bazylice kolegiackiej pw. Ducha Św. w Przeworsku. Bezpośrednio po Eucharystii delegacje złożyły kwiaty pod Dębem Pamięci mjr. Karola Opitza zamordowanego w Katyniu.

Część koncertową otworzył Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec, który wręczył na ręce Pana Dyrygenta Chóru „Veritas” statuetkę z okazji 15-lecia działalności chóru. Wszyscy wykonawcy otrzymali od Wójta pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i statuetki.

W Przeglądzie wzięły udział następujący wykonawcy:

 • Chór „Veritas” z Nowosielec – dyrygent Tadeusz Kałamarz
 • Solistki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chałupkach – pod opieką Jolanty Kwaśniewskiej
 • Solistka ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie – pod opieką Anny Markowicz
 • Solistka ze Szkoły Podstawowej w Mirocinie – pod opieką Marty Knap
 • Solistki oraz Duet ze Szkoły Podstawowej w Nowosielcach – pod opieką Tadeusza Kałamarza
 • Duet ze Szkoły Podstawowej w Rozborzu – pod opieką Anny Markowicz
 • Zespół „Śpiewające Nutki” – Solistki ze Szkoły Podstawowej w Ujeznej – pod opieką Ryszarda Wróbla
 • Duet ze Szkoły Podstawowej w Urzejowicach – pod opieką Katarzyny Kubrak
 • Chór ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce – pod opieką Katarzyny Kubrak
 • Zespół Śpiewaczy „CANTUS” z Gorliczyny – pod przewodnictwem pana Stanisława Zięzio
 • Zespół Wokalny z Wiejskiego Domu Kultury w Mirocinie – pod opieką Anny Markowicz
 • Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski – pod przewodnictwem pani Stanisławy Muchy
 • W roli Gości Specjalnych Chór Męski „Echo” przy Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha św. w Przeworsku – dyrygent ks. dr Tomasz Hryniak
 • Zespół Śpiewaczy Rogóżnianki – kierownik Grażyna Czarny

Na zakończenie odbyło się wspólne wykonanie pieśni „Modlitwa Obozowa” („O Panie który jesteś w Niebie”) oraz Hymnu Państwowego. Całość zakończył ksiądz proboszcz słowami Modlitwy ks. Piotra Skargi.

Dla wszystkich wykonawców i gości przygotowany został poczęstunek w Szkole Podstawowej w Nowosielcach, gdzie zespoły śpiewacze kontynuowały wspólny śpiew pieśni patriotycznych.