Wójt Gminy Przeworsk zaprasza na spotkanie poświęcone 155. Rocznicy Powstania Styczniowego.