W sobotnie popołudnie 20 stycznia Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mirocinie uroczyście obchodziły wyjątkowy jubileusz 60-lecia działalności. Wszystkich zgromadzonych przywitała  członkini miejscowego koła Pani Wioletta Mazur, a następnie odczytała historię działalności KGW.

Swój podziw za wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji oraz podziękowania za współpracę złożyli m.in. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Mróz, Kierownik Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Stanisław Machniak, Prezes OSP Stanisław Wilk, Gminna Przewodnicząca KGW Stanisława Mucha oraz Sołtys wsi Mieczysław Jedynak. Padło wiele ciepłych słów, podziękowań życzeń, nie zapomniano też o wcześniejszych przewodniczących Pani Adeli Bukowej oraz Pani Janinie Hołub.

Następnie Amatorska Grupa Teatralna z Mirocina w sposób humorystyczny przestawiła historię miejscowego koła, rozbawiając publiczność do łez.