26 stycznia 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Rozborzu odbyła się I Gminna Gala „Liderzy zmian społecznych”, której organizatorem był Wójt Gminy Przeworsk. Jej celem było uhonorowanie zaangażowania wielu organizacji społecznych i indywidualnych osób
w kształtowanie polityki społecznej Gminy Przeworsk.

Ponad 100 osób – przedstawiciele samorządu, lokalni liderzy organizacji pozarządowych, społecznicy oraz organizacje i instytucje zewnętrzne wspierające Gminę – spotkało się w tym uroczystym dniu na swoistym podsumowaniu działań 2017 roku.

Zebranych powitał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec podkreślając rangę wydarzenia
i wartość działań jakie podejmują zebrani dla dobra społeczności lokalnej.

W programie Gali zaprezentowano potencjał społeczny i instytucjonalny Gminy Przeworsk oraz obszar podejmowanych działań ze szczególnym ukierunkowaniem na pozyskiwane przez te podmioty fundusze zewnętrzne. Interesujący wykład o byciu i stawaniu się liderem zaprezentowała Edyta Salnikow – przedsiębiorca, badacz i działacz społeczny.

Statuetkę Lider zmian Społecznych za największą liczbę realizowanych w ubiegłym roku zadań publicznych, ogrom życzliwości i zaangażowania otrzymał ks. dr Jan Gołąb, Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu. Drugą nagrodzoną osobą była Sabina Południak, inicjatorka i autorka wielu projektów społecznych realizowanych w 2017 r. na terenie Gminy Przeworsk i kilku partnerskich jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym dla zebranych punktem programu był List Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, która podkreśliła rangę wolontariatu w kształtowaniu dobra społecznego oraz obecność przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Pauliny Cielec, na ręce której przekazano pamiątkowy grawerton Panu Jerzemu Jęczmienionce Dyrektorowi ROPS w podziękowaniu za owocną współpracę.

Uczestnicy mieli okazję świętować swój sukces podczas koncertu Zespołu DOC., który wygrał przed tygodniem prestiżową nagrodę „Werbel 2017”. Wybór ten również nie był przypadkowy, bo jest on znakomitym przykładem tego jak można dzielić odpowiedzialny zawód lekarza z pasją do muzyki, tym samym będąc nawiązaniem do istoty działań społecznych, w których sukces zależy w głównej mierze od umiejętności łączenia tego rodzaju aktywności z życiem zawodowym i rodzinnym.