1 marca 2018 r., już po raz ósmy obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którego celem jest złożenie hołdu żołnierzom niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia.
Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod hasłem „Niezłomni Bracia Cieśla ze Studziana” rozpoczęły się 25 lutego 2018r.
Wstępem do Uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Studzianie, który przybliżył uczestnikom postacie Żołnierzy Niezłomnych Tadeusza i Edwarda Cieślów oraz historię tamtego okresu.
Następnie Mszę św. w intencji Żołnierzy podziemia antykomunistycznego odprawił proboszcz parafii pw. Św. Ducha w Przeworsku, ks. prałat Tadeusz Gramatyka.
W Obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” udział wzięły poczty sztandarowe: 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza, Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, Gminy Przeworsk, Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku, Jednostki OSP w Studzianie, Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” im. gen. Bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter”, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szkoły Podstawowej w Studzianie oraz Zespołu Szkół Zawodowym im. Króla Jana III Sobieskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rodzina i znajomi braci Cieślów, kombatanci oraz mieszkańcy gminy.
Uroczystość uświetniła również Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej, służby mundurowe, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, delegacje jednostek OSP z terenu Gminy oraz pododdział reprezentacyjny klas mundurowych z ZSZ w Przeworsku.
Do uczestników uroczystości list skierował Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Dalsze uroczystości patriotyczne odbyły się na placu Bazyliki Ducha Świętego, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz wciągnięto flagę narodową na maszt.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego przemówienia okolicznościowe wygłosili: w imieniu organizator Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz i siostrzeniec Braci Cieślów Jan Tabak.
Następnie Apel Poległych odczytał porucznik Marek Pankiewicz, a Wojskowa Asysta Honorowa, pod dowództwem kapitana Artura Prymona z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu oddała salwę honorową.
Spotkanie zakończyło złożenie kwiatów przy Tablicy Żołnierzy Niezłomnych Tadeusza i Edwarda Cieślów przez poszczególne delegacje oraz Edwarda Pieczonkę – przyjaciela Braci Cieślów z czasów walki o wolną Polskę.Kolejnym wydarzeniem w ramach Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” będzie „Bieg Tropem Wilczym” w Przeworskupamięci Braci Cieślów, który odbędzie się 4 marca 2018 r.