Z okazji  Dnia Kobiet obyło się uroczyste spotkanie w Urzędzie Gminy, na które przybyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przeworsk.

W tym wyjątkowym dniu Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec podziękował wszystkim przybyłym Paniom za całokształt działalności społecznej zmierzającej do zachowywania tradycji i zwyczajów naszych przodków oraz życzył kolejnych lat zaangażowania w życie naszej gminnej społeczności.

Szczególne wyrazy  uznania za wysiłek i trud działań na rzecz kobiet w Gminie Przeworsk oraz społeczności lokalnej złożył Gminnej Przewodniczącej KGW Stanisławie Mucha.