19 marca 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Świętoniowej Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukaszem Mrozem złożyli Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Teresie Misiąg podziękowania za współpracę oraz wyrazy uznania za wszelkie działania na rzecz społeczności Gminy Przeworsk, a także za wielki wkład w pielęgnowanie tradycji regionalnych.

Do podziękowań dołączyły się również koleżanki z Koła oraz sołtys wsi Adam Czech. Ustępująca Przewodnicząca Koła Teresa Misiąg z wielkim wzruszeniem wysłuchała tych wszystkich ciepłych słów, a następnie sama podziękowała wszystkim obecnym za współpracę, natomiast Nowej Przewodniczącej KGW, którą została Józefa Niźnik  pogratulowała i życzyła powodzenia.