Dzięki staraniom władz Gminy Przeworsk, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, w kwocie 31 000,00 zł.

W ramach zadania „Rozwój edukacji kulturalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Przeworsku” zostaną zakupione nowe instrumenty muzyczne dla Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk.

Realizacja projektu pomoże w podnoszeniu kwalifikacji członkom orkiestry dzięki zakupowi lepszych, nowszych instrumentów oraz otworzy drogę do nauki nowym kandydatom.