W minioną niedzielę w Majdanie Zbydniowskim odbyła się XXVI Podkarpacka oraz XV Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych. W tegorocznej paradzie wzięło udział 45 oddziałów oraz 16 orkiestr towarzyszących. Gminę Przeworsk reprezentowała Straż Grobowa z Grzęski i Świętoniowej oraz Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej.