Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku

Ul. Bernardyńska 1a

37-200 Przeworsk

Inspektorem Danych osobowych jest:

Paweł Dzień
email: iodpaweldzien@gmail.com