W niedzielę 29 kwietnia w Świętoniowej odbyła się XIII Gminna Parada Straży Grobowych „Turki 2018”. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, gdyż połączona została z 90-leciem Straży Grobowej i Orkiestry Dętej w Świętoniowej. Tradycyjnie Paradę Turków rozpoczął barwny korowód, który podążył do kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świętoniowej, gdzie pod przewodnictwem JE ks. abp Józefa Michalika odprawiona została Msza św. oraz poświęcony został sztandar z okazji 90-lecia istnienia Straży Grobowej w Świętoniowej. A znakomitą oprawę muzyczną zapewnił Chór „Veritas” z Nowosielec.
Po zakończonej Mszy Św. odziały Straży Grobowych wraz z zaproszonymi gośćmi przy akompaniamencie Orkiestry Dętej paradnie przemaszerowały na stadion LKS, gdzie odbyła się druga część uroczystości.W ramach Roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości Parada rozpoczęła się wciągnięciem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu narodowego.
Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, służb mundurowych, samorządowców, dyrektorów i kierowników instytucji z terenu województwa.
Gościliśmy również przedstawicieli Obec Spissky Hrhov, którzy odwiedzili naszą gminę w ramach realizowanego projektu „Tradycje ponad granicami”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Kolejnym punktem uroczystości było wbicie gwoździ do tablicy pamiątkowej Sztandaru Straży Grobowej w Świętoniowej.
Następnie komendanci oddziałów odebrali z rąk Wójta Daniela Krawca i Wojewody Lucyny Podhalicz pamiątkowe dyplomy, statuetki i jubileuszowe medale. W tym roku jubileusze obchodzą również: Straż Grobowa w Ujeznej 85-lecia, Straż Grobowa w Mirocinie 80-lecia oraz Straż Grobowa Grzęsce 35-lecia.
Później nadszedł czas na pokaz musztry paradnej, który zachwycał bogactwem barw. Wzięło w nim udział osiem Straży Grobowych, w tym z miejscowości: Grzęska, Gorliczyna, Mirocin, Rozbórz i Świętoniowa. Oprócz gminnych oddziałów, zaprezentowała się także gościnnie Straż Grobowa z Białobrzegów, Bud Łańcuckich i miasta Przeworska. Paradę uatrakcyjnił występ dziewcząt z zespołu PLUS ze Szkoły Podstawowej w Chałupkach.
Po zakończonej musztrze paradnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę przygotowaną przez żołnierzy z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Bryg. Wacława Wieczorkowicza w Jarosławiu. Podczas uroczystości można było podziwiać wystawę rękodzieła związaną z tradycjami wielkanocnymi naszego regionu.
XIII Paradę Turków zorganizował Wójt Gminy Przeworsk we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, księdzem proboszczem parafii w Świętoniowej, społecznością wsi Świętoniowa, Paniami z KGW oraz OSP z Gorliczyny, Grzęski, Mirocina i Świętoniowej oraz wielu innych osób. Wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizacje Parady składamy wyrazy podziękowania.

Fot. Jan Solarz

Fot. Dorota Stańko