1 sierpnia 2018 roku punktualnie o godzinie 17:00 – godz. „W”, zawyła syrena strażacka w Rozborzu i nastąpiła krótka chwila zadumy. W ten sposób, minutą ciszy uczczono w Gminie Przeworsk, 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirocinie i Rozborzu oraz Harcerze Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy „GRODY” im. gen. Bryg. Antoniego Chruściela pseud. „Monter” wspólnie z Wójtem Gminy Przeworsk Danielem Krawcem oraz mieszkańcami Rozborza oddali hołd bohaterom walczącym o wolność i niepodległość.
Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę narodową na maszt. Po odśpiewaniu hymnu przemówienie wygłosił Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, w którym podkreślił jak ważna jest pamięć o powstańcach, którzy przez 63 dni prowadzili z wojskami niemieckimi walkę, której celem była niepodległa i wolna Polska. Następnie Apel Poległych odczytał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi, przy dźwiękach patriotycznych pieśni w wykonaniu orkiestry udali się na Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo odbyło się w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu, gdzie wzruszające kazanie wygłosił ks. prałat dr Waldemar Janiga przypominając, że Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, heroiczną walką żołnierzy, ochotników polskiego państwa podziemnego i ludności stolicy.