W przeddzień 79. Rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, w Ujeznej odbył się Apel Poległych połączony z odsłonięciem obelisku upamiętniającego 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym w Ujeznej, gdzie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej odśpiewano hymn państwowy i wciągnięto flagę narodową na maszt. Następnie odmówiono modlitwę za poległych w obronie Ojczyzny, odczytany został Apel Pamięci, a Wojskowa Asysta Honorowa z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. Gen. Dywizji Józefa Ludwika Zająca w Jarosławiu oddała salwę honorową.Delegacje złożyły kwiaty i znicze na Grobie Nieznanych Żołnierzy, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej.

Z cmentarza przemarsz do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia poprowadziła Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk, następnie Wojskowa Asysta Honorowa z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. Gen. Dywizji Józefa Ludwika Zająca w Jarosławiu oraz harcerze ZHR, poczty sztandarowe Gminy Przeworsk, Sołectwa Ujeznej, Szkoły Podstawowej w Ujeznej, OSP Ujezna, Południowo-Wschodniego Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i zaproszeni goście.

Eucharystię poprzedził patriotyczny montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ujeznej.

Msza św. w intencji Ojczyzny została odprawiona pod przewodnictwem ks. Dziekana Zenona Ruchlewicza proboszcza parafii pw. Św. Michała Anioła w Zarzeczu, a współcelebransami byli miejscowi księża: ks. Kazimierz Jarema oraz ks. prałat Stanisław Stęchły.

Poruszającą homilię o poległych w walce o wolność Ojczyzny wygłosił ks. podharcmistrz Paweł Kaszuba. W swoim kazaniu podkreślił jak ważny jest dzisiaj patriotyzm i pamięć o bohaterach, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

Po Nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Szkole Podstawowej w Ujeznej, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku przez Poseł RP Annę Schmidt-Rodziewicz i Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca. Obelisk przedstawia słup graniczny wyłaniający się z bryły kamienia, symbolizując tym samym odradzającą się Polskę po 123 latach zaborów. Autorem projektu obelisku jest prof. nadz. dr hab. Jerzy Kierski z Wydziału Sztuki, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Do uczestników uroczystości list skierował Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, który odczytała Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Sabina Południak.

Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, list Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch odczytała Wizytator Magdalena Ćwikła. Słowa  do wszystkim zgromadzonych, skierował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który podkreślił, iż obeliski upamiętniające w naszej Gminie 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę są hołdem dla tych wszystkich, którzy walczyli, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich, gminnych, woskowi, policjanci, nauczyciele uczniowie oraz przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Na zakończenie uroczystości uczniowie miejscowej szkoły pokazali, że ślady przeszłości nie są im obojętne i pamięć bohaterach nie może zostać zaprzepaszczona. Przygotowany przez nich program artystyczny, przeniósł zgromadzonych na karty historii, gdzie polegli żołnierze przypomnieli, że wcześniej oddali życie dla Polski, dla nich, a teraz stoją na straży pamięci o tych wydarzeniach.

Wypuszczenie biało-czerwonych balonów zwieńczyło wzniosłe uroczystości. Nadszedł czas na chwile refleksji, zatrzymania się przy obelisku i wsłuchania się w historię.

 

Materiał filmowy TV Angel: