7 października br., już po raz drugi odbył się Rowerowy Rajd „Szlakiem Bożogrobców”. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku organizując ten rajd chcieli przybliżyć uczestnikom wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, nazywanych Bożogrobcami lub Miechowitami, a także popularyzację sportu, zdrowego stylu życia w tym w szczególności jazdy na rowerze oraz promocję Gminy, Miasta Przeworsk i regionu.
Rajd rozpoczął się Mszą Św. w Bazylice pw. Ducha Świętego – Sanktuarium Grobu Bożego, której przewodniczył ks. Jakub Sieniawski. Następnie uczestnicy rajdu zwiedzali kaplicę Bożego Grobu. Historię zakonu Bożogrobców oraz poszczególnych kapliczek przybliżył uczestnikom rajdu Dyrektor GOK w Przeworsku Łukasz Mróz oraz regionalista Janusz Motyka.
Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec podkreślił jak bardzo ważna jest tradycja, którą kultywowali nasi przodkowie oraz bogactwo sakralne.
W tegorocznym rajdzie wzięło udział blisko 50 rowerzystów z Zastępcą Wójta Gminy Przeworsk Agnieszką Bukową-Jedynak na czele. Trasa rajdu biegła przez Przeworsk, gdzie zatrzymano się przy kapliczkach na ul. Kąty i Witosa. Następnie trasa wiodła przez Grzęskę, Świętoniową, Gniewczynę Łańcucką, Gorliczynę oraz Chałupki do Ujeznej. Wśród kapliczek na trasie rajdu można było zobaczyć obiekty powstałe od XVIII w. do 1846 r. Kapliczki Bożogrobców różnią się od tych z jakimi spotykamy się w innych rejonach Polski, wyróżnia je charakterystyczny symbol tego zakonu podwójny krzyż patriarchalny.
Ostatnim punktem rajdu była kaplica mszalna Bożogrobców z XVIII wieku o której historii w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej opowiedział ks. proboszcz Kazimierz Jarema. Zakończenie rajdu odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Ujeznej, gdzie Rada Sołecka z Sołtysem Krzysztofem Śmiech przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Na zakończenie rajdu odbył się konkurs wiedzy historycznej z nagrodami. Dziękujemy uczestnikom za udział w rajdzie. Serdeczne podziękowanie kierujemy do Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku oraz OSP Chałupki i Mirocin za pilotowanie rajdu i dbanie o bezpieczeństwo rowerzystów.