Po raz kolejny nasza Mała Ojczyzna spełniła swój  patriotyczny obowiązek.
Mirocin to czwarta miejscowość w naszej Gminie, w której odsłonięty został obelisk  upamiętniający 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

Przy Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Mirocinie odbyła się uroczysta akademia podczas, której świętowano ten szczególny jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Krystyna Serwańska, która przywitała zaproszonych gości: ks. proboszcza parafii św. Judy Tadeusza Marka Słysza, ks wikariusza Mariusza Łacha,  Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Sekretarz Gminy Teresę Wielgos, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasza Mroza, sołtysa wsi Mieczysława Jedynaka oraz przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich Danutę Bielówkę.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który zaznaczył w swoim przemówieniu, iż mamy ten zaszczyt, że możemy świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości, jednak winniśmy również pamięć naszym przodkom, którzy oddali za nas życie, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

Uwieńczeniem tego patriotycznego dnia było odsłonięcie obelisku, którego poświęcił
ks. wikariusz Mariusz Łach. A uroczystego odsłonięcia dokonał Wójt Gminy wraz zaproszonymi gośćmi.

Kolejnym punktem był wzruszający program patriotyczny. Recytując wiersze i śpiewając piosenki dzieci i młodzież przedstawiły losy narodu polskiego oraz marzenia wielu pokoleń
o wolnej Polce. Zabrzmiały melodie znanych utworów. Jakże wymowne były wersy utworu
„Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą…”

Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez KGW w Mirocinie.