Zachęcamy do pomocy Polakom na Wschodzie – szczegóły na plakacie.
Dary można składać w Urzędzie Gminy Przeworsk – ul. Bernardyńska 1a w Przeworsku.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicami. W akcję włączyła się Gmina Przeworsk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.