Uroczystość Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Chałupkach rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. prałat Tadeusz Gramatyka oraz ks. wikary Piotr Piechuta. Podczas kazania ks. prałat zwrócił uwagę na postać wybitnego Polaka – św. Jana Pawła II, patrona miejscowej szkoły. Podkreślił również ważną rolę szkoły w kształtowaniu młodych ludzi na świadomych i odpowiedzialnych obywateli.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy Szkole Podstawowej w Chałupkach, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Społeczność szkolna wyglądała w tym dniu przepięknie. Odświętnie udekorowana szkoła i jej otoczenie, flagi narodowe oraz galowe stroje dzieci nadały niezwykłą oprawę uroczystości.
Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły Danuta Sobala. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który zaznaczył w swoim przemówieniu, iż mamy ten zaszczyt, że możemy świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości, jednak winniśmy również pamięć naszym przodkom, którzy oddali za nas życie, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Słowa do wszystkim zgromadzonych, skierował również autor obelisku prof. nadz. dr hab. Jerzy Kierski z Wydziału Sztuki, Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przedstawił jego symbolikę.
Uwieńczeniem tego wyjątkowego Jubileuszu było uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którego dokonał Wójt Gminy Przeworsk wraz z zaproszonymi gośćmi.
Uroczystość uświetnił występ uczniów szkoły, który rozpoczął taniec narodowy Polonez. Następnie zaprezentowany został wzruszający program patriotyczny „Pisk Orła Białego”, który był niezwykłą lekcja patriotyzmu oraz okazją do refleksji.
Uczniowie w piękny sposób przedstawili młodszym kolegom i koleżankom ówczesnego ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli nie zginał lecz podnosił się i wciąż wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę.