11 listopada 1918 r. – to jedna z najbardziej doniosłych dat w historii Polski. Po 123 latach niewoli Polska znów pojawiła się na mapie świata. W setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Przeworsk uroczyście uczczono ten wyjątkowy Jubileusz.
Gminne Obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się 10 listopada 2018r. w Urzejowicach. Uroczystości rozpoczął przejazd Przeworską Kolejką Wąskotorową „Pogórzanin” do „Przystanku Niepodległości” w Urzejowicach.
W podróż „pociągiem do wolności” z gen. Józefem Hallerem i grupą rekonstrukcyjną udali się zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy. Następnie w asyście Orkiestry Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej, pocztów sztandarowych oraz 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego przemaszerowano do kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny. Eucharystię poprzedził wzruszający program patriotyczny przygotowany przez uczniów miejscowej szkoły. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył proboszcz parafii ks. Antonii Łyko, a współcelebransami byli: kapelan Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ks. podharcmistrz Paweł Kaszuba, ks. wikariusz Mariusz Łach oraz ks. wikariusz Tomasz Walczak. Poruszającą homilię o drogach Polski do niepodległości wygłosił ks. podharcmistrz Paweł Kaszuba, zwracając uwagę na Ojców Wolności i Bohaterów Narodowych.
Dalsze uroczystości, odbyły się przy Pomniku Żołnierza Odrodzonej Polski – Hallerczyka, gdzie wspólnie odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową, a dzieci i młodzież rozwinęły 100- metrową biało-czerwoną flagę. Wszystkich przywitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz, który przedstawił również historię tego wyjątkowego pomnika.
Słowa do zgromadzonych, skierował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który zaznaczył w swoim przemówieniu, iż mamy ten zaszczyt, że możemy świętować ten wyjątkowy Jubileusz 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Wspomniał, również, że droga do wymarzonej niepodległości nie była łatwa, dlatego upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości powinno nabrać szczególnego wymiaru. Do uczestników uroczystości list skierował Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński. Okolicznościowe przemówienia wygłosiła również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Schmidt – Rodziewicz oraz Dyrektor Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, który reprezentował Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart.
Uwieńczeniem tego patriotycznego dnia było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości którą poświęcił ks. proboszcz Antonii Łyko. A uroczystego odsłonięcia dokonał Wójt Gminy wraz zaproszonymi gośćmi. Po odsłonięciu Niepodległościowy Apel Pamięci odczytał podporucznik Paweł Żukowski, a Wojskowa Asysta Honorowa, pod dowództwem podporucznika Mateusza Iwańskiego z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu oddała salwę honorową. Po Apelu Pamięci poszczególne delegacje złożyły przy Pomniku kwiaty i znicze. Następnie uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przy akompaniamencie orkiestry oraz uczniów niosących biało-czerwoną flagę, przemaszerowali na stadion sportowy, gdzie odbyła się inscenizacja. Złożony został meldunek gen. Józefowi Hallerowi. Dopełnieniem uroczystości była musztra konna w wykonaniu Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Na zakończenie zostały wypuszczone biało-czerwone balony w powietrze. Ostatnim punktem był „Ogień Niepodległości” – ognisko prowadzone zgodnie z obrzędowością harcerską. W czasie trwania uroczystości można było podziwiać niepodległościową wystawę przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach dzięki uprzejmości lokalnych kolekcjonerów. Wszystkim, którzy mieli swój wkład w organizacje składamy wyrazy podziękowania.

Materiał POD24.info:

Materiał TVAngel:

Fotogaleria: