Studzian to piąta miejscowość naszej Gminy, w której uczczono Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odsłaniając obelisk upamiętniający to doniosłe wydarzenie.
Punktualnie o godz. 11.11 uroczyście odśpiewano cztery zwrotki hymnu Polski, włączając się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.
Mszę Św. w intencji Ojczyzny, odprawił ks. prałat Tadeusz Gramatyka oraz
ks. wikariusz Jakub Sieniawski. W swojej homilii ks. prałat przybliżył drogę naszej Ojczyzny do wolności, zwrócił uwagę na postaci wybitnych Polaków – św. Jana Pawła II oraz św. Alberta Chmielowskiego patrona miejscowej szkoły.
Bezpośrednio po Eucharystii uczniowie szkoły zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny, który był niezwykłą lekcja patriotyzmu. Swój niepodległościowy repertuar zaprezentował również Zespół Śpiewaczy „Studzienczanki”.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy Szkole Podstawowej w Studzianie, gdzie wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości przywitała Dyrektor Szkoły Lidia Kiełboń-Bester. Następnie Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wygłosił okolicznościowe przemówienie, w który zaznaczył, iż mamy ten zaszczyt, że możemy świętować 100-lecie Odzyskania Niepodległości, jednak winniśmy również pamięć naszym przodkom, którzy oddali za nas życie, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Dopełnieniem tego wyjątkowego Jubileuszu było uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego 100- lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którego dokonał Wójt Gminy Przeworsk wraz z zaproszonymi gośćmi. Następnie delegacja wsi z sołtysem Antonim Żyłą na czele złożyła kwiaty
Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek w biało-czerwonych barwach przygotowany przez nauczycieli oraz Radę Rodziców w Studzianie.