W roku jubileuszowym w całej Polsce uroczyście obchodzona jest setna rocznica Odzyskania Niepodległości Polski. Również w naszej małej Ojczyźnie, składamy hołd tym, którzy za wolną Polskę oddali swoje życie.

Dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy z inicjatywy Wójta Gminy Przeworsk, Rady Gminy Przeworsk oraz społeczności upamiętniono ten wielki zryw wolnościowy naszych Rodaków, poprzez budowę obelisków w poszczególnych miejscowościach Gminy Przeworsk.

W naszej Gminie świętowanie jubileuszu rozpoczęło się już we wrześniu, kiedy to został osłonięty pierwszy Obelisk w Ujeznej. Od tego czasu w kolejnych sołectwach odbywały się patriotyczne uroczystości podczas których odsłaniano jubileuszowe obeliski, a następne zostaną odsłonięte niebawem.

11 listopada br. w kościele pw. Marii Magdaleny w Nowosielcach Gminne Obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny. Sprawował ją ksiądz proboszcz Piotr Walasz, który wygłosił poruszające kazanie o miłości do Ojczyzny. Znakomitą oprawę muzyczną zapewnił Chór „Veritas”

z Nowosielec.

Bezpośrednio po Eucharystii poszczególne delegacje złożyły kwiaty i znicze pod Dębem Pamięci mjr. Karola Opitza zamordowanego w Katyniu.

W samo południe, punktualnie o godz. 12.00 odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Kolejnym punktem uroczystości był Przegląd Twórczości Artystycznej pod hasłem „Wolność nie jedno ma imię”, zorganizowany w ramach realizowanego zadania pn. „Drzewo wolności trzeba ciągle podlewać…” współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Przegląd otworzył Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, podkreślając w swoim wystąpieniu, iż mamy dziś szczęście żyć w wolnym kraju, a pamięć i pokłon winniśmy przodkom.

Młodzi artyści swoją postawą, słowami i wykonanymi utworami dali dowód wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. Przegląd uświetnił występ Zespołów Śpiewaczych z Gorliczyny, Grzęski oraz Studziana.

Swój niepodległościowy repertuar zaprezentował również Chóru „Veritas” z Nowosielec.

Na zakończenie przeglądu w zabytkowym, drewnianym kościele rozbrzmiały słowa pieśni „Szara Piechota”, którą wspólne zaśpiewali wszyscy wykonawcy.

Dalsza część uroczystości odbyła przy szkole Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego

w Nowosielcach, gdzie odsłonięty został obelisk, który przedstawia słup graniczny wyłaniający się z bryły kamienia, symbolizując tym samym odradzającą się Polskę po 123 latach zaborów. Uroczystego odsłonięcia dokonał Wójt Gminy Przeworsk wraz z zaproszonymi gośćmi.

Na zakończenie dla wszystkich wykonawców i gości czekał poczęstunek w Wiejskim Domu Kultury w Nowosielcach.