30 listopada br. w Gorliczynie świętowano Jubileusz 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski. Uroczystość rozpoczęła się przy Przedszkolu Samorządowym pn. „Mali odkrywcy”, gdzie wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Dyrektor Przedszkola Agata Stącel przywitała wszystkich. Głos zabrał również Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który zaznaczył w swoim przemówieniu, iż w tym wyjątkowym dla Polaków roku, odsłaniając kolejny obelisk w naszej Gminie składamy hołd tym wszystkim, którzy na ołtarzu wolności złożyli swoje życie. Dopełnieniem wspólnego świętowania było poświęcenie obelisku przez księdza wikariusza Romana Kocaja i jego uroczyste osłonięcie, którego dokonał Wójt Gminy Przeworsk wraz z zaproszonymi gośćmi.
Kolejnym punktem był wzruszający program patriotyczny przygotowany przez przedszkolaków oraz gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjum w piękny sposób przedstawili młodszym koleżankom i kolegom ówczesnego ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli nie zginał lecz podnosił się i wciąż wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. A maluchy dumnie zaprezentowały swój niepodległościowy repertuar.
Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gorliczyny.