Z przyjemnością informujemy, iż podczas XX Regionalnego Przeglądu Grup Śpiewaczych Kolędy i Pastorałki, który odbył się 13 stycznia 2019 roku w Pawłosiowie wszystkie reprezentujące naszą Gminę Zespoły Śpiewacze zostały docenione.

Spośród dziewiętnastu  grup śpiewaczych z terenu czterech powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski oraz „Studzienczanki” ze Studziana wyśpiewał III nagrodę.

Komisja konkursowa przyznał również wyróżnienie I stopnia dla Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny oraz Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Ujeznej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!