6 stycznia pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami. Mieszkańcy Gminy Przeworsk już po raz drugi uczcili Święto Objawienia Pańskiego biorąc udział w Orszaku.
Tuż po godzinie dwunastej po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Mędrcywyruszyli z trzech  różnych kierunków, by spotkać się przy  stajence na placu kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świętoniowej i złożyć pokłon Dzieciątku.

Orszak zielony, wyruszył z królem Melchiorem z Grzęski. Wraz z królem Baltazarem w barwach niebieskich wędrowali mieszkańcy Gorliczyny, a za królem Kacprem w Orszaku czerwonym podążali mieszkańcy Świętoniowej. Za jadącymi  konno monarchami,  w których wcieli się przedstawiciele Stowarzyszenia  „Miłośników Koni Arabian” z Pawłosiowa  podążali księża, przedstawiciele władz samorządowych, społeczność szkolna, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Oddziały Turków, schole parafialne, Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Świętoniowej oraz mieszkańcy naszej Gminy i sąsiednich miejscowości.

Barwne Orszaki dotarły do stajenki z żywymi postaciami i zagrodą ze zwierzętami, gdzie   wszystkich przybyłych przywitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Mróz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz ks. proboszcz Marian Ruszała, który w swoim wystąpieniu nawiązał do słów J.E. ks. abp Adama Szala – Metropolity Przemyskiego, które skierował do uczestników w liście.

Następnie społeczność wsi Świętoniowej zaprezentowała Jasełka podczas, których odegrana została biblijna scena wędrówki Maryi i Józef do Betlejem oraz pokłonu Trzech Króli. Po nich odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariana Ruszały w koncelebrze ks. kanonika Józefa Nowaka  oraz  ks. wikariusza Romana Kocaja.  Eucharystię uświetnił Chór Veritas z Nowosielec, schola parafialna oraz Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Świętoniowej.

Po Mszy Św. Harcerze 1 Przeworskiej Drużyny Harcerzy „Borek” im. św. Franciszka z Asyżu, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od Światełka Betlejemskiego rozpalili ognisko przy którym odbyło się wspólne kolędowanie.

Podczas Orszaku harcerze przeprowadzili  zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”, z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

Na wszystkich uczestników czekała gorąca herbata oraz wojskowa grochówka.