W piątkowy wieczór w Wiejskim Domu Kultury w Nowosielcach odbyła się II Gminna Gala „Liderzy zmian społecznych”. Organizatorem tego wspaniałego wydarzenia był Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk.

Gala Liderów jest wyrazem uhonorowania zaangażowania wielu organizacji społecznych i indywidualnych osób w kształtowanie polityki społecznej Gminy Przeworsk. Wśród gości Gali byli przedstawiciele samorządu, lokalni liderzy organizacji pozarządowych, społecznicy oraz organizacje i instytucje zewnętrzne wspierające Gminę.

Tegoroczną uroczystość prowadzili Sabina Południak i Jan Solarz.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Daniel Krawiec, w którym  podziękował wszystkim lokalnym liderom i  społecznikom.

Na tą wyjątkową okoliczność listy przesłali: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Starosta Przeworski Bogusław Urban.

Uroczystość rozpoczęła prezentacja filmów ukazujących społeczną aktywność samorządu, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Następnie prowadzący przybliżyli zgromadzonym sylwetki i osiągnięcia wyróżnionych oraz to, w jaki sposób przyczyniają się oni do kreowania zmian społecznych i uwrażliwiają na dostrzeganie sfery potrzeb społecznych.

Statuetkę „Lider zmian Społecznych” otrzymał społecznik i samorządowiec z bogatym bagażem doświadczeń, Prezes aktywnie działającego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej Wiesław Bukowski. Drugą Statuetkę za całokształt działalności społecznej oraz nieopisaną życzliwość otrzymała członkini kilku organizacji pozarządowych, inicjatorka i założycielka Koła Gospodyń Wiejskich w Chałupkach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chałupkach Danuta Sobala.

Po części oficjalnej Gali nadszedł czas na prawdziwą ucztę dla ducha. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrygenturą Katarzyny Burkot.

Następnie wystąpiła pochodząca z Nowosielec wokalistka, absolwentka wokalistyki na kierunku Jazz i muzyka estradowa UMCS w Lublinie Natalia Wilk. Gwiazda wieczoru w duecie z Tomaszem Momotem zaprezentowała „Najpiękniejsze ballady świata”.

Na zakończenie Gali głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Przeworsk Andrzej Ruchała, podkreślając codzienne zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy Przeworsk i jednostek organizacyjnych w kształtowanie polityki społecznej Gminy Przeworsk. Podkreślił rolę i otwartość na społeczne problemy Wójta Daniela Krawca oraz Rady Gminy Przeworsk, która zawsze wspiera tego typu inicjatywy.