20 lutego, Dyrektor GOK w Przeworsku Łukasz Mróz, Specjalista ds. promocji kultury Justyna Solarz i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Grzęsce uczestniczyli w prezentacji wspaniałej publikacji „Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016”. Prezentacja wydawnictwa odbyła się w skansenowej szkole z Trzebosi na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Podczas spotkania, wyniki badań terenowych nad kulturą ludową zaprezentowała koordynatorka zadania Jolanta Dragan. Refleksją nad publikacją podzieliła się również redaktorka monografii dr hab. Katarzyna Barańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Badania prowadzone były również na terenie naszej Gminy Przeworsk. We wspomnianej publikacji  znajdziemy informację m.in. o Zespole Śpiewaczym „Grzęszczanie” z Grzęski, Zespole kolędniczym z Ujeznej oraz lokalnych artystach, twórcach ludowych z Grzęski, Nowosielec, Studziana, Świętoniowej oraz Ujeznej.