W piątkowy wieczór, 1 marca br., w Sali Narad Urzędu Gminy w Przeworsku miało miejsce niezwykłe spotkanie, promocja monografii naukowej „Droga św. Jakuba w Polsce”, której autorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz. Wspomniana publikacja jest wynikiem badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej „Geneza, funkcjonowanie i perspektywa rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce”.

Spotkanie autorskie rozpoczął uroczyście Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. W swoim wystąpieniu Gospodarz Gminy podkreślał, że jest bardzo dumny, iż w swoim zespole posiada pracownika łączącego ambitne cele z pieczołowitą pasją.

Znamienitych gości – przedstawicieli nauki, władz samorządowych, społeczność bracką, przewodników, a także rodzinę i przyjaciół powitał Dyrektor Łukasz Mróz.

Następnie przyjaciel rodziny Jacek Hołub przedstawił sylwetkę Autora publikacji: doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który jest jednocześnie Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku oraz wykładowcą i nauczycielem akademickim. Specjalistą z zakresu szlaków kulturowych, turystyki regionalnej i geografii pielgrzymek. Prezesem Bractwa św. Jakuba w Przeworsku, inicjatorem wytyczenia i oznakowania Podkarpackiej i Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia oraz organizatorem Niedzielnego Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba na Podkarpaciu. Organizatorem Turystyki, przewodnikiem turystycznym, górskim, beskidzkim i pilotem wycieczek. Autorem i organizatorem imprez kulturalnych i sportowych, w tym projektów biegowo-historycznych. Harcmistrzem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz wychowawcą młodzieży. Wyróżniony medalem „Nagroda Miasta Przeworska Ratusz 2013” za zasługi dla Miasta Przeworska. Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. A przede wszystkim człowiek z wielką pasją!

 

Po słowach wprowadzenia i przedstawieniu biogramu Autora, nastąpiła wyczekiwana przez wszystkich prezentacja publikacji. Prelegent z niezwykłą wnikliwością przedstawił efekty swoich wieloletnich badań naukowych poświęconych fenomenowi Camino Santiago w Polsce. Wspaniała prezentacja multimedialna, niezwykłe zdjęcia oraz pasja z jaką opowiadał Autor, który osobiście przemierzył wielosetkilometrową drogę dosłownie przenosiły słuchaczy na Jakubową Drogę.

Wszyscy zebrani z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspaniałego wystąpienia.
Pod koniec pierwszej części spotkania Autor złożył serdeczne podziękowania: dr hab. Elżbiecie Bilskiej Wodeckiej i dr hab. Izabeli Sołjan z Zakładu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi, żonie Joannie i rodzinie.

Następnie wyrazy uznania i gratulacje w swoich wystąpieniach złożyli: Wójt Gminy Daniel Krawiec wraz z Sekretarz Gminy Przeworsk Teresą Wielgos, Wicestarosta Przeworski Jerzy Mazur, Grażyna Chytła Członek Zarządu Stowarzyszenia Przewodników Karpaty, Stanisław Zagrobelny reprezentujący Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję uzyskać dedykację z autografem i exlibrisem Autora. Serdecznie gratulujemy wspaniałej publikacji i życzymy dalszych sukcesów! Oczywiście zachęcamy do lektury.