Piękne, kolorowe palmy wielkanocne można podziwiać w siedzibie Urzędu Gminy Przeworsk. Podobnie jak w ubiegłych latach Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przeworsku zorganizowała „Przegląd Palm Wielkanocnych”, a patronat  nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.  Przegląd ma na celu zachowanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania palm.
W naszym regionie zachowała się wielowiekowa tradycja tworzenia palm wielkanocnych. Prawdziwymi mistrzyniami tego rzemiosła są Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. W tegorocznym przeglądzie zgłoszonych zostało piętnaście palm: jedenaście z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Chałupki, Grzęska, Gorliczyna I i Gorliczyna II, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Urzejowice oraz ze Stowarzyszenia Aktywna Gorliczyna, Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gorliczyna, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej.  Zgodnie z tradycją zostały one wykonane z naturalnych materiałów bukszpanu, jałowca, gałązek bazi, kłokoczki, suszonych roślin oraz kolorowych  kwiatów z krepiny i bibuły. Każda palma jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w kultywowanie tradycji. Piękne, kolorowe palmy wielkanocne można podziwiać w siedzibie Urzędu Gminy Przeworsk. Podobnie jak w ubiegłych latach Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przeworsku zorganizowała „Przegląd Palm Wielkanocnych”, a patronat  nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.  Przegląd ma na celu zachowanie i pielęgnowanie tradycji wykonywania palm.
W naszym regionie zachowała się wielowiekowa tradycja tworzenia palm wielkanocnych. Prawdziwymi mistrzyniami tego rzemiosła są Panie zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. W tegorocznym przeglądzie zgłoszonych zostało piętnaście palm: jedenaście z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Chałupki, Grzęska, Gorliczyna I i Gorliczyna II, Gwizdaj, Mirocin, Nowosielce, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Urzejowice oraz ze Stowarzyszenia Aktywna Gorliczyna, Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gorliczyna, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej.  Zgodnie z tradycją zostały one wykonane z naturalnych materiałów bukszpanu, jałowca, gałązek bazi, kłokoczki, suszonych roślin oraz kolorowych  kwiatów z krepiny i bibuły. Każda palma jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w kultywowanie tradycji.