„Gminne Święto Tradycji Wielkanocnych” na stałe wpisało się już w kalendarz imprez Gminy Przeworsk, co roku organizowane jest ono w innej miejscowości. W tym roku zaszczyt jego zorganizowania przypadł Kołu Gospodyń Wiejskich z Nowosielec.

Na uroczyste spotkanie przybyli przedstawiciele: duchowieństwa, parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz panie reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich.

Na wstępie wszystkich zebranych uroczyście powitał  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz. Następnie Gospodarz Gminy Wójt Daniel Krawiec wygłosił okolicznościowe przemówienie. Szczególne słowa skierował do Kół Gospodyń Wiejskich, dziękując im za kultywowanie i podtrzymywanie polskich tradycji wielkanocnych. Jak podkreślił Pan Wójt, to właśnie Członkinie KGW pieczołowicie pielęgnuję i przekazują z pokolenia na pokolenie nasze rodzime tradycje i zwyczaje.

Głos zabrali również: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Teresa Pamuła, oraz Wicestarosta Przeworski Jerzy Mazur.

Następnie  dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Nowosielcach, zaprezentowały piękną część artystyczną. Spotkanie uświetnił również występ Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” z Grzęski. Po części artystycznej ks. Piotr Walasz proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Nowosielcach dokonał obrzędu poświęcenia pokarmów przed wspólnym tradycyjnym wielkanocnym posiłkiem przygotowanym przez miejscowe gospodynie.

Podczas „Gminnego Święto Tradycji Wielkanocnych” odbyło się również podsumowanie „Przeglądu Palm Wielkanocnych”. W tegorocznym przeglądzie zgłoszonych zostało piętnaście pięknych palm wielkanocnych. Wszyscy uczestnicy przeglądu  zostali wyróżnieni. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem w radosnej i świątecznej atmosferze.