W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukaszem Mrozem złożyli  byłej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Gorliczyna I Krystynie Wajda podziękowania za współpracę oraz wyrazy uznania za wszelkie działania na rzecz społeczności Gminy Przeworsk, a także za wielki wkład w pielęgnowanie tradycji regionalnych.