W dniu 1 kwietnia br. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Skarbnik Gminy Przeworsk Małgorzata Wilk oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Ujeznej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Serbii i Chorwacji zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Podczas spotkania członkowie KGW w Ujeznej zaprezentowały pyszne tradycyjne potrawy i wyroby regionalne oraz piękne przeworskie stroje. Wydarzenie to było również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy na płaszczyźnie gospodarczej, jak również społecznej.