Tegoroczna, czternasta już, Gminna Parada Straży Grobowych odbyła się 28 kwietnia. Barwne wojsko zjechało tym razem do Ujeznej, by zaprezentować musztry paradne.

Niedzielna uroczystość rozpoczęła się od przejścia korowodów z dwóch stron miejscowości do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Ujeznej, gdzie odprawiona została msza św. koncelebrowana przez dziekana dekanatu Przeworsk II ks. prałata Zenona Ruchlewicza, proboszcza parafii w Ujeznej ks. Kazimierza Jaremę oraz ks. prałata Stanisława Stęchłego. Dalsza część  uroczystości odbyła się na miejscowym stadionie. Odegrano i odśpiewano hymn państwowy, po czym Komendant Gminny Straży Grobowych Jan Wilk złożył meldunek Wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi. Gospodarz Gminy oddał także pierwszy strzał z armaty na rozpoczęcie Parady. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Łukasz Mróz powitał przybyłych gości. Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa – Jedynak odczytała list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, natomiast wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego Paweł Tworek odczytał list przekazany przez Starostę Przeworskiego Bogusława Urbana. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, parlamentu, władz województwa, powiatu i gminy, służb mundurowych oraz organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy.

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wygłosił okolicznościowe przemówienie, podkreślając znaczenie Straży Grobowych, które kultywują tak piękną tradycję w okresie Wielkanocy. Następnie wraz przewodniczącym Rady Gminy Przeworsk Andrzejem Ruchałą oraz sołtysem wsi Barbarą Szczygieł wręczył Komendantowi Gminnemu Janowi Wilkowi pamiątkową szablę. Podziękowania popłynęły również w stronę komendantów wszystkich obecnych na niedzielnym wydarzeniu oddziałów, kapelmistrzów orkiestr oraz naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po części oficjalnej nadszedł czas na pokazy musztry paradnej. Barwne widowisko zapewniły oddziały Turków z Wólki Pełkińskiej, Przeworsk Fara, Rozborza, Mirocina, Świętoniowej, Grzęski i Ujeznej. Strażom Grobowym akompaniowały Orkiestra Dęta z Wólki Pełkińskiej oraz Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk.

Organizatorem XIV Gminnej Parady Straży Grobowych był Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury oraz sołectwo wsi Ujezna.

 

Galeria 1 (fot. Katarzyna Nagórny)

 

Galeria 2 (fot. Justyna Solarz)