Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zaprasza na montaż słowno-muzyczny o „Błękitnej Armii” gen. Hallera! Stanowi on część projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej”

Stacja Urzejowice, 15 czerwca, w godzinach: 17.30-19.00.

Montaż wykonany zostanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Urzejowicach. Inspiracją do jego stworzenia był pomnik Żołnierza Odrodzonej Polski – Hallerczyka, znajdujący się w tej miejscowości, który jest jedynym tego typu pomnikiem w Europie. Oprócz dzieci na stacji zagości także kawalerzysta na koniu, który wcieli się w postać gen. Hallera i zaprezentuje pokaz jazdy i szarży na koniu.

Więcej informacji na fanpagu Opowieści wąskotorowe i stronie internetowej projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904-2019”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.