Z wielką dumą informujemy, iż Pani Władysława Rosół, śpiewaczka ludowa ze Studziana została doceniona przez Ministerstwo Kultury. W ramach realizowanego przez Centrum Kultury w Przemyślu zadania przekazywać będzie młodemu pokoleniu teksty i melodie tradycyjnych pieśni ludowych swojej miejscowości oraz okolic. Zaprezentuje również strój ludowy, co jeszcze bardziej wzmocni świadomość tożsamości kulturowej wyrażanej nie tylko w tekstach, melodii, ale także ubiorze.

Zwieńczeniem przedsięwzięcia będzie zorganizowanie dwóch koncertów z wybranymi pieśniami w Studzianie i Przemyślu.

Docenienie talentu Pani Władysławy przez Ministerstwo Kultury jest dla naszej Gminy ogromnym powodem do dumy!

Fot. CK w Przemyślu