Piąta, jubileuszowa edycja Rajdu Małych Rowerków cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem. Rekordowa liczba ponad 300 małych i dużych miłośników rowerów przyjechała 10 sierpnia do Grzęski, aby wziąć udział w największej rowerowej imprezie
w Gminie Przeworsk.
Na starcie rajdu wszystkich przywitał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który podkreślił, że bardzo cieszy się, iż ta sportowa impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko wśród dzieci, ale również i ich rodziców.
Następnie funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku przypomniał najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego zasady bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze.
Trasa tegorocznego rajdu biegła drogami miejscowości Grzęska. Tradycyjnie uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy. Jako pierwszy wystartował rowerowy peleton dzieci w wieku od 8 do 12 lat na czele z Gospodarzem Gminy, który miał do przejechania trasę 7 kilometrów. Następnie na linii startu ustawili się najmłodsi uczestnicy w wieku od 3 do 7 lat, wraz z rodzicami, którzy mieli do przemierzenia trasę o długości 4 kilometrów. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwali policjanci, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych działający na terenie Gminy oraz członkowie Przeworskiego Koła Turystyki Rowerowej „Via Carpatia”.
Po powrocie na metę na uczestników rajdu czekał pyszny kompot przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Grzęski oraz kiełbaski z grilla. Tuż po posiłku regeneracyjnym rozpoczął się z niecierpliwością wyczekiwany pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu uczestnika programu Mam Talent Piotra Bielaka. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również miasteczko rowerowe z warsztatami, gdzie młodzi kolarze mogli poćwiczyć swoje umiejętności na torze przeszkód.
Ważną częścią wydarzenia było nagrodzenie wszystkich małych rajdowiczów. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal, dyplom oraz atrakcyjne nagrody, które wręczali: Członkowie Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak i Wiesław Bukowski, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ruchała, Radny Gminy Przeworsk Grzegorz Pieniążek oraz sołtys wsi Grzęska Zbigniew Kiszka.
Nie zabrakło również atrakcji i konkursów sprawnościowych dla najmłodszych.
Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tego przedsięwzięcia składamy wyrazy podziękowania.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować również Sponsorom rajdu:
• Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Spółka z o.o. – Andrzej Byrwa
• Cukiernia u Eli w Przeworsku – Elżbieta Uchman
• Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne, Piekarnia Korona Janina i Mieczysław Słoma
• Sklep Plantator – Bartłomiej Chudy
• Sklep Socha w Przeworsku – Dariusz Socha
• Wata cukrowa Mirocin – Maciej Szczęch.