Dożynki Gminne obchodziliśmy w tym roku w Studzianie. 18 sierpnia, od godzin porannych Starostowie Dożynek Ewa Kiełb i Bogdan Kisiel, wspólnie z sołtysem wsi Studzian Antonim Żyłą oraz wieńcarzami zapraszali mieszkańców na Święto Plonów, jeżdżąc barwnym korowodem traktorów.

Następnie korowód dożynkowy ze Starostami, wieńcarzami, Orkiestrą Dętą Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej, Samodzielnym Oddziałem Chorągwi Hetmana Jana Karola Chodkiewicza z Zarzecza oraz Oddziałem Kosynierów z Ujeznej przeszedł do kościoła pw. Brata Alberta, gdzie Mszę św. w intencji rolników odprawili ks. prał. Tadeusz Gramatyka oraz ks. Jakub Sieniawski.  Podczas tegorocznych Dożynek zostało poświęconych aż 17 wieńców.

Na stadionie LKS Studzian odbyła się dalsza część uroczystości. Na rozpoczęcie wystąpił Zespół Mażoretek z Grzęski. Tuż po nich nastąpiła prezentacja wieńców dożynkowych, podczas której Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec złożył podziękowania na ręce wieńcarzy. Starostowie Dożynek przekazali poświecony bochen chleba Gospodarzowi Gminy, który został podzielony i rozdany mieszkańcom oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia. Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz. Podczas Dożynek obecny był również Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Mieczysława Golby Marcin Malinowski. List okolicznościowy w imieniu Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Teresy Pamuły odczytała Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku Magdalena Rożek. W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządu, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, rolnicy oraz społeczność gminna.

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec rozpoczął oficjalnie Święto Plonów, oddając honorowy wystrzał z armaty przy udziale Oddziału  Kosynierów z Ujeznej. Tradycyjny obrzęd dożynkowy zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Studziana wraz z wieńcarzami i Zespołem Śpiewaczym „Studzienczanki”. Gospodarz Gminy skierował podziękowania w stronę członkini Zespołu Pani Władysławy Rosół, która została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dalszej części uroczystości wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Studzianie. Po niej w turnieju rycerskim zaprezentował się Samodzielny Oddział Chorągwi Hetmana Jana Karola Chodkiewicza z Zarzecza oraz Oddział Kosynierów z Ujeznej.

Na scenie wystąpił również Pan Kazimierz Rzemyk z Ujeznej. Zaśpiewał 2 własne utwory finałowe, które prezentował podczas 53. Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. W tym ogólnopolskim festiwalu zajął II miejsce, za co otrzymał podziękowania podczas niedzielnych Dożynek. Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Cantus” z Gorliczyny oraz Zespół Śpiewaczy „Grzęszczanie” z Grzęski. Po śpiewakach zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego z Urzejowic.

Tradycyjnie odbył się również Przegląd Potraw Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich „o Złoty Garniec”. Degustacja potraw przygotowana została dla  wszystkich uczestników Dożynek. Komisja Przeglądu pod przewodnictwem Dyrektor Muzeum w Przeworsku Katarzyny Ignas wyróżniła wszystkie Koła. Złoty Garniec trafił do Koła Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach, gdzie odbędą się kolejne Dożynki Gminne. Dla publiczności przeprowadzono szereg konkurencji dożynkowych, w których można było zdobyć atrakcyjne nagrody. Odbył się również konkurs dla sołtysów.

Wieczorem zagrała Kapela BuenCamino z Boguchwały. Po występie muzyków rozlosowano nagrody w ramach loteriady. Wreszcie przyszedł czas na gwiazdę wieczoru, czyli Zespół Baciary, który porwał publiczność swoimi znanymi przebojami. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy Zespole AnywayCover Band.

Podczas Dożynek Gminnych można było również odwiedzić stoiska promocyjne: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Przeworsk, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przeworsku, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przeworsku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Koła Pszczelarzy w Przeworsku oraz firmy Wialan. Dodatkowo, pracownicy Placówki KRUS w Przeworsku przeprowadzili konkursy wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym pod hasłem: „Upadek to nie przypadek” oraz „Rolniku dbaj o układ ruchu”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie Dożynek Gminnych w Studzianie.