Zapraszamy do udziału w projekcie „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń”