Gospodarzem Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka było w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich w Ujeznej. To doroczne spotkanie, wpisujące się już w gminną tradycję, odbyło się w sobotę, 21 września. Zaproszonych gości powitały Przewodnicząca KGW Ujezna Maria Marchwiany oraz Specjalista ds. Kultury i Promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyna Solarz. Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec otworzył spotkanie, dziękując członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich za ich pracę i zaangażowanie. W tegorocznym święcie uczestniczył Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, który również skierował w stronę Pań słowa uznania za ich działalność. Głos zabrała także Członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak. List okolicznościowy w imieniu Senatora RP Mieczysława Golby odczytał natomiast Dyrektor Biura Senatorskiego Marcin Malinowski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele duchowieństwa, samorządu, organizacji i stowarzyszeń oraz panie z wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, ponieważ to w podziękowaniu za ich doroczny wysiłek organizowane jest to święto.

Dla przybyłych gości występ artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ujeznej, którzy poczęstowali wszystkich symbolicznymi pieczonymi ziemniakami. Z muzycznym akcentem zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich z Ujeznej oraz Zespół Śpiewaczy „Ujeźniacy”.
Wiele zabawy dostarczyły konkurencje ziemniaczane, w których wzięły udział przedstawicielki wszystkich kół. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwał Dowódca Oddziału Kosynierów w Ujeznej Jan Wilk, zaś rywalizację oceniała komisja w składzie: przewodnicząca – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku Anna Świderska-Ciupa oraz członkowie – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dr Irena Kozimala i Kierownik Inspektoratu ZUS w Przeworsku Tomasz Jurkiewicz.