Rokrocznie od piętnastu lat, w pierwszą niedzielę września Msza św. w intencji pomordowanych w latach 1945-1946 w lesie Dębrzyna oraz ich oprawców gromadzi mieszkańców Świętoniowej oraz okolicznych miejscowości.
Tegoroczną Eucharystię poprzedziło wycie syreny alarmowej, upamiętniające 80. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej i jeszcze bardziej wymowne stały się słowa, wyryte na obelisku „Człowiek – Człowiekowi…”.
Uroczystej Mszy św. przy polowym ołtarzu, przewodniczył ks. proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świętoniowej Leszek Dopart, a poruszającą homilię wygłosił ks. kapelan Zbigniew Rolski.
Mszę św. uświetniła Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej oraz schola parafialna. Przy pomniku wartę pełnili harcerze przeworskich drużyn Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Na zakończenie uroczystości przy obelisku upamiętniającym te tragiczne wydarzenia wiązankę biało-czerwoną kwiatów złożyli: asystent senatora RP Mieczysława Golby, Urszula Krupa oraz w imieniu Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz.