Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Przeworsku Łukasz Mróz zaprosili miłośników rekreacji rowerowej na III Rajd Rowerowy „Szlakiem Bożogrobców”, który odbył się 29 września 2019r.  Była to doskonała okazja do poznania dziedzictwa kulturowego Zakonu Bożogrobców i aktywnego wypoczynku.
Tradycyjnie rajd rozpoczął się Mszą Św. w Bazylice pw. Ducha Świętego– Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku. Po zakończonej Eucharystii odprawionej  w Kaplicy Bożego Grobu historię Sanktuarium oraz Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego przybliżyli uczestnikom Dyrektor GOK w Przeworsku Łukasz Mróz oraz regionalista Janusz Motyka.
Blisko sześćdziesięciu rowerzystów wyruszyło na licząca dwadzieścia sześć km trasę, która wiodła ulicami Przeworska,  a następnie przez miejscowości: Żurawiczki, Urzejowice, Białoboki i Studzian. Trasa została zabezpieczona przez Komendę Powiatową Policji w Przeworsku, Ochotniczą Straż Pożarną w Mirocinie i grupę rowerową Via Carpatia. Uczestnicy zatrzymywali się przy obiektach małej architektury sakralnej związanej z  Zakonem oraz przy grobie ostatniego Bożogrobcy w Europie ks. Marcina Pikuły, który znajduje się na cmentarzu w Urzejowicach, gdzie Bożogrobcy mieli parafię. Wśród obiektów małej architektury na trasie rajdu na szczególną uwagę zasługuje znajdująca się na posesji Państwa Teresy i  Jana Rzepy XIX – wieczna kapliczka, na której ponownie został zamontowany krzyż podwójny, patriarchalny będący charakterystycznym symbolem Bożogrobców.  Poświęcenia  kapliczki z nowym – tradycyjnym krzyżem dokonał ks. Paweł Żygała, wikariusz Bazyliki Przeworskiej.Dwuramienny krzyż ufundował i wykonał właściciel RS Technology Adam Rachfał.
Podczas rajdu nie mogło oczywiście zabraknąć postoju na posiłek, który przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Studzianie, podczas którego odbył się konkurs wiedzy historycznej. Tegoroczny rajd zakończyliśmy przy Bramie Głównej Bazyliki. Dziękujemy za udział w rajdzie wszystkim uczestnikom oraz zapraszamy na kolejny rajd Szlakiem Bożogrobców.