„Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Mając na względzie pielęgnowanie rodzimej kultury, przekazanie jej elementów młodemu pokoleniu Gmina Przeworsk postanowiła zachować od zapomnienia tańce, pieśni, obrzędy oraz przeworski strój ludowy.

Głównym celem zadania jest wspierania działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, poprzez  kultywowanie przeworskich strojów ludowych oraz tradycyjnych tańców i śpiewu regionu przeworskiego. Projekt ma również w swoich założeniach  przekazanie dzieciom i młodzieży elementów dziedzictwa kulturowego przez starsze pokolenie,  zachowanie rodzimej spuścizny regionalnej, a także stworzenie warunków do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

W ramach zadania prowadzone są warsztaty tańca ludowego, warsztaty wokalno-muzyczne, lekcje regionalne. Zakupione zostaną również wiernie odwzorowane przeworskie stroje ludowe oraz nagrany zostanie film dokumentujący zadanie.
Kwota dofinansowania zadania ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca  z Funduszu Promocji Kultury to 11.000,00 zł.