Gminne Obchody Jubileuszu 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach. Eucharystię poprzedził wzruszający program patriotyczny przygotowany przez uczniów miejscowej szkoły. Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. Antoni Łyko, a współcelebransami byli: ks. Marek Boratyn oraz ks. wikariusz Arkadiusz Śliwiński.
Dalsze uroczystości patriotyczne z udziałem zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy odbyły się przy Pomniku Hallerczyka – Żołnierza Odrodzonej Polski, gdzie podniesiono flagę narodową i odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej. Słowa do zgromadzonych, skierował Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, który zaznaczył w swoim przemówieniu, iż wolność została wywalczona, a my jesteśmy winni hołd ojcom niepodległości. Następnie głos zabrał bratanek inicjatora budowy pomnika, Wiceprezes Zarządu Koło Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Gołdasz.

Po przemówieniach odczytano uroczysty Apel Pamięci, aby uczcić pamięć wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Polski. W apelu przywołano pamięć czterdziestu trzech mieszkańców Urzejowic, którzy polegli w latach 1914-1920. Po apelu Wojskowa Asysta Honorowa z 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. Brygady Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu oddała salwę honorową. Na zakończenie tego patriotycznego wydarzenia poszczególne delegacje złożyły biało-czerwone kwiaty, a rekonstruktor, który się wcielił w rolę Generała Józefa Hellera oddał honory przy Pomniku Żołnierza Błękitnej Armii.