W sobotę, 23 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce odbył się Przegląd Folklorystyczny „Cecyliada”, który był międzypokoleniowym przekazem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz świętem wszystkich grup artystycznych i muzycznych działających w Gminie Przeworsk.
Wydarzenie to jest częścią realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku zadania publicznego pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń”. Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Uroczystego otwarcia Przeglądu  Folklorystycznego dokonał Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.  Następnie założenia realizowanego zadania przybliżył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz.

Pierwsza część Przeglądu rozpoczęła się prezentacją przeworskiego stroju ludowego, tańca oraz śpiewu. Jako pierwszy na scenie wystąpił Zespół Tańca Ludowego w Urzejowicach pod opieką instruktor Beaty Południak, prezentując regionalne tańce przeworskie. Następnie wystąpiły  Zespoły Śpiewacze: „Cantus”  z Gorliczyny, „Grzęszczanie” z Grzęski,  „Studzienczanki”  ze Studziana oraz  „Ujeźniacy” z Ujeznej, a także soliści, śpiewacy ludowi:  Janina Horodecka z Grzęski, Władysława Rosół ze Studziana oraz  Kazimierz Rzemyk z Ujeznej wykonując tradycyjne pieśni ludowe.
Po przerwie, drugą część Przeglądu „Dla Niepodległej” rozpoczął występ Zespołu Mażoretek z Grzęski pod opieką Beaty Południak. Następnie zaprezentował się Chór „Veritas” z Nowosielec pod dyrygenturą Tomasza Piątka. Na scenie wystąpili również laureaci szkolnego konkursu wierszy i piosenek patriotycznych ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce. Nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk
z siedzibą w Świętoniowej na czele z kapelmistrzem Danielem Machem, która wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.

Zaprezentowany na scenie folklor był żywą lekcją regionalną, każdy z  zespołów swoim występem udowodnił, że kultywuje tradycje tańców, pieśni ludowych i narodowych, ciągle je pielęgnuje, a co najważniejsze przekazuje młodemu pokoleniu.

Przegląd był doskonałą okazją do promowania rodzimej kultury, a także do złożenia podziękowań oraz wyrazów uznania wszystkim, którzy ją pielęgnują.  
W sposób szczególny uhonorowano za działalność na rzecz kultury  oraz krzewienie tradycji ludowych Gminy Przeworsk statuetkami: seniorkę Janinę Horodecką  z  Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie”, Władysławę Rosół z Zespołu Śpiewaczego „Studzienczanki”   oraz Kazimierza Rzemyka śpiewaka ludowego z Ujeznej.

Podsumowując Przegląd w swoim wystąpieniu Kierownik Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej  Centrum Kulturalnego w Przemyślu Agata Hemon oraz Dyrektor Muzeum w Przeworsku Katarzyna Ignas podkreślały, iż tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tym bardziej cieszy fakt, że zainteresowanie jej  pielęgnowaniem rośnie wśród młodego pokolenia.