Podczas dzisiejszego programu „Poranek z TVP3 Rzeszów” zaprezentowane zostały piękne ludowe stroje przeworskie, uszyte w ramach zadania pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

Przeworskie tańce

Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku realizuje zadanie pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” dofinansowane w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Opublikowany przez TVP3 Rzeszów Piątek, 15 listopada 2019