Śpiewem i muzyką ludową rozbrzmiała świetlica Wiejskiego Domu Kultury w Studzianie, gdzie 7 grudnia 2019 r. odbył się koncert podsumowujący projekt „Władysława Rosół – mistrzyni unikalnego śpiewu”, realizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Podczas koncertu zaprezentowane zostały tradycyjne, dawne pieśni ludowe ze Studziana i okolic, które wykonała mistrzyni Władysława Rosół z uczennicami czyli Zespołem Śpiewaczym „Studzienczanki”. Dopełnieniem koncertu był występ dzieci i młodzieży wraz z Zespołem Śpiewaczym, uczestniczących w projekcie pn. „Tańcz i nie żałuj podłogi – przeworski taniec i śpiew dla pokoleń” realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

Publiczność miała okazję poznać rodzimy folklor oraz tradycje przodków.  Zespół Śpiewaczy zabrał wszystkich zgromadzonych w muzyczną podróż po lokalnej kulturze ludowej.  W repertuarze Zespołu znalazły się pieśni o tematyce maryjnej, patriotycznej, obrzędowe, weselne oraz kolędy i pastorałki. Występy przyniosły wiele wzruszeń nie tylko widzom, ale i samym wykonawcom.

Nie zabrakło licznych gratulacji i podziękowań dla Pani Władysławy Rosół oraz członkiń Zespołu za ich dorobek kulturalny. Wyrazy uznania wyrazili również przedstawiciele Gminy Przeworsk: Sekretarz Gminy Przeworsk Teresa Wielgos oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Łukasz Mróz.